EIC Mainport Rotterdam

EIC Mainport Rotterdam(EIC) is het educatief informatie centrum van de Rotterdamse haven. Dagelijks bezoeken onderwijsinstellingen in de gehele onderwijskolom met hun leerlingen en studenten de Rotterdamse haven en het EIC. Zij ontdekken en beleven de haven en de vele mogelijkheden er te werken. Zo worden leerlingen mede ondersteund bij belangrijke keuze momenten in hun schoolloopbaan en het maken van een bewuste opleidings- en beroepskeuze. Met ons havenprogramma  ontwikkelen we een doorlopende voorlichtingslijn voor PO,VO, MBO, HBO en WO. Ook willen we vanuit onze expertise een bijdrage leveren aan meer synergie en effect van haven en techniek- technologieprogramma’s in de regio. En tevens zijn wij vanuit onze expertise een verbindende schakel naar andere partijen in relatie tot kennis en voorlichting over de haven.

Het laatste nieuws

Inschrijving geopend voor het McPort event 2018! 23 apr 2018

EIC organiseert jaarlijks in samenwerking met bedrijven en mbo en hbo opleidingen het McPort Event in het EIC-gebouw in Rozenburg. Leerlingen uit de bovenbouw van vmbo/havo/vwo uit de regio Rotterdam-Rijnmond bezoeken de Rotterdamse haven om zich te oriënteren op een vervolgopleiding, (snuffel) stage of hun toekomstige beroep. Belangrijk voor leerlingen, bedrijven en scholen, want de verwachting is dat de vraag naar goed opgeleid personeel in de haven de komende jaren toeneemt.

Het McPort Event vindt dit jaar plaats op:

woensdag 14 november 2018 (VMBO)
donderdag 15 november 2018 (HAVO & VWO)

Aan dit event kunnen maximaal 1000 leerlingen uit de regio Rotterdam/Groot Rijnmond deelnemen. Deelname is gratis. Sponsoring vindt plaats via het havenbedrijfsleven. Daardoor is het busvervoer gratis van uw school en naar het EIC. U kunt per school deelnemen met maximaal 2 groepen van 25 leerlingen en 2 begeleiders (één bus).

Criteria voor deelname zijn:

VMBO kader of hoger (leerjaar 4)
HAVO (leerjaar 4 of 5)
VWO (leerjaar 5 of 6)
verplichte gastles
1 of 2 groepen van 25 leerlingen per school maximaal 50 leerlingen

Aanmelding vóór 30 juni a.s.

Geïnteresseerd, en/of wilt u één of twee groepen van uw school al direct opgeven?

Klik op de blauwe button en vul het aanmeldformulier in vóór de zomervakantie in(uiterlijk 30 juni a.s.)

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Openingstijden:

08:30 - 17:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Faxnummer: 0181 - 21 95 90
E-mail: info@eic-mainport.nl

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29