Column Talent Gevonden Maart 2009

door Jaap Luikenaar *)

 ‘Meneer, waarom is het eigenlijk zo belangrijk om de grootste te zijn’? Een aantal uit de kluiten gewassen jongens van klas 4 VWO van het Libanon Lyceum keek verstoord op. Ze waren net zo lekker in discussie over de Rotterdamse haven en zijn concurrenten Antwerpen, Hamburg en natuurlijk ‘020’. Achter in de klas zat ik. Als gast. En pal voor mij zat de vraagstelster, een kleine blonde ‘brugpieper’: de onschuld zelve. In het kader van het project ‘Duurzame Haven’ zoeken tien scholen voor het voortgezet onderwijs – waaronder het Libanon – deze weken oplossingen voor uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken in de haven. Hoe kunnen we zuiniger omgaan met energie? Hoe dringen we die eeuwige files op de A15 terug – de slagader van de haven. Of ook: hoe produceren we op een milieuvriendelijker manier. En meer van dat werk. Mensen uit de haven worden uitgenodigd om op school les te geven en de klassen gaan op een ‘duurzame’ excursie in de haven, Mijn collega’s die op het Educatief Informatie Centrum (EIC Mainport Rotterdam) de boekingen doen hebben het er, evenals de gidsen, maar druk mee. Straks in april horen we de resultaten van het onderzoek door de scholieren. Ze mogen die dan voor een commissie van (ongetwijfeld wijze) duurzame-experts presenteren. Een paar weken beleidsadviseurtje spelen: net echt. Terug naar het Libanon Lyceum. Van mijn duurzame gastles daar kwam niet veel terecht. Was ook niet nodig. De klas ging in discussie met zichzelf. Het was ‘learning by doing’. Want natuurlijk was het – volgens één van de vierdeklassers – van belang om de grootste te zijn. Immers, iedereen wil toch nummer 1 zijn? Maar met dat argument kwam hij niet weg. Achterin de klas schudde een jongen zijn hoofd: na de Tweede Wereldoorlog is het fout gegaan, wist hij. Sinds die tijd willen we steeds meer: meer welvaart, meer spullen. En dat allemaal nog overdreven en extra verpakt. Ach welnee, al veel eerder, in de Gouden Eeuw haalden we toch al specerijen uit Indië, zo gooide een jonge historicus er tussendoor. En waarom eigenlijk? En zo passeerden achtereenvolgens kiwi’s uit Nieuw Zeeland, de nieuwste Ipods… afijn de hele consumptiemaatschappij de revue. Eigenlijk is de helft van het interieur van ons klaslokaal overbodig, concludeerde een leerling zelfs. Ongetwijfeld vragen oplettende lezers zich nu nog af hoe die ‘blonde brugpieper’ uit de eerste alinea verzeild is geraakt tussen die vierde-klassers die een kop groter waren dan haar. Eenexperiment, zei de docente. Zij is één van de leerlingen die hoge cijfers scoren en door zo te mixen, maken we het extra interessant voor ze. Rotterdam is sinfs een paar jaar niet meer de grootste haven, maar in ogen misschien wel de beste… Talent gevonden, schoot het door mijn hoofd.

 *) Jaap Luikenaar is directeur van Educatief Informatie Centrum (EIC) op de Landtong Rozenburg( www.eic-mainport.nl)

Column Archief

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29