Column Talent Gevonden Maart 2010

door Jaap Luikenaar *

In een emancipatoire bui stelde ik vorige maand op deze plaats een aantal van mijn vrouwelijke relaties in het havenwerk aan u voor. Er lopen volop pumps in the port en hoge hakken in de haven, was de boodschap daarachter. De opsomming leverde enthousiaste mailtjes op van dezelfde relaties. Maar tegelijkertijd ook het verwijt van een enkeling die niet genoemd was. Ik was niet compleet. Om deze misser goed te maken noem ik op deze plek zowel Talent Gezocht!-redactrice Marite als watertalent Matty en via hen alle ‘vergeten’ dames in mijn werkomgeving. Voor communicatieman Carlo van BP is dat niet voldoende. Hij suggereerde een soortgelijke column waarin ik (hem) en mijn havencollega’s van het mannelijke geslacht aan u zou voorstellen. Gaan we hier niet doen: het gelijkheidsbeginsel  kent z’n grenzen.

Terzake nu. De raadsverkiezingen zijn achter de rug. Op de gemeentehuizen is het spel rond de verdeling van de wethoudersportefeuilles in volle gang. Nieuwe mannen en nieuwe vrouwen maken straks nieuwe beleid. Ook op het gebied van werkgelegenheid, educatie en jeugdzaken.  Daarom: nieuwbakken onderwijswethouders en wethouders van economische zaken opgelet! Uw burgemeester nodigt u binnenkort uit voor een bezoek aan het EIC Mainport op de Landtong Rozenburg. (Want gemeentelijke herindeling of niet, bestuurlijk gezien vallen we als EIC nu weliswaar onder Rotterdam, maar de Landtong blijft gewoon voluit Landtong Rozenburg heten. Daarover geen misverstand.)

Heel recent namelijk mochten we in het EIC de burgemeesters van de Rijnmond-gemeenten ontvangen. Burgemeester Jaap Wolf van Rozenburg was gastheer. Het was zijn informele afscheid onder ambtscollega’s. Het hoogedelgestrenge gezelschap hebben we op het hart gedrukt om hun nieuwe wethouders te wijzen op de vele kansen die het werken in haven en petrochemie biedt en het EIC wil hen daarbij graag helpen. Veel openvallende havenbanen als gevolg van vergrijzing, de aanleg van Maasvlakte 2, afijn u kent de argumentatie achter die kansen. Waarom kiezen en opleiden voor kapper, designer, journalist of andere hippe baan. Is het niet kansrijker om jongeren op zijn minst wìjzen op een studiekeuze met uitzicht op een baanzekere toekomst? Een functie in haven, transport, logistiek en industrie dus. Jaarlijks zijn daar de komende jaren zo’n 2000 instromers op mbo en hbo-ers nodig, zo blijkt uit onderzoekscijfers. Baangarantie dus! Waaaaauw, wie wil dat nou niet?

Nou, misschien die politici zelf wel. Want hun salaris is hooguit voor vier jaar gegarandeerd …hoewel…een toenemend aantal wethouders haalt de laatste jaren haalt menig wethouder zelfs die eindstreep niet. Laten we hopen dat we voor de komende vier jaren goeie gemeentebestuurders krijgen en dat formateurs van al die de colleges van b. en w. al snel kunnen roepen: (politiek) talent gevonden!

*) Jaap Luikenaar is directeur van EIC Mainport Rotterdam, hét infoknooppunt voor onderwijs en bedrijfsleven in het haven en industriegebied (zie voor excursies en gastlessen: www.eic-mainport.nl)

Column Archief

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29