Column Talent Gevonden Maart 2012

Door Jaap Luikenaar *

Een tegenstrijdige ervaring van enkele weken geleden: het 8-uurjournaal toont de Amsterdamse Arena die tot de nok toe is gevuld met protesterende docenten tegen de bezuinigingen op het onderwijsbeleid van het kabinet.  En even later hoor je bij de STER-reclame de uitroep van de Leidse Onderwijsinstellingen-LOI: ‘Nederland wordt steeds slimmer!’  Slimmer waarin ga je je dan afvragen: in actie voeren soms? Denk eens aan al die negatieve onderwijssignalen:  vroegtijdige schoolverlaters, de waarde van hbo-diploma’s, rapporten over een dalend niveau bij het voortgezet onderwijs, wis en natuurkunde in het bijzonder? 

Op zijn website laat de LOI een range van 850 opleidingen zien, op alle vakgebieden en op alle niveaus. Als het om verscheidenheid en afwisseling gaat vertoont deze Leidse ‘doe-hetzelf-school’ wel veel overeenkomsten  met de haven. Als je ervan uitgaat dat elke opleiding toeleidt naar een baan, én dat vrijwel iedere baan ook in de haven wordt uitgeoefend (violenbouwers uitgezonderd), dan zou dat cijfer van 850 een aardige indicatie kunnen zijn van het aantal verschillende beroepen in de haven.

Voor een havenbaan heb je diploma’s nodig. Laatst hoorde ik iemand van UWV verzuchten dat havenwerkgevers daar wel heel streng in zijn. ‘Werkzoekenden met alleen een jarenlange ervaring en een duidelijk aantoonbare drive om te willen werken,  komen er nauwelijks aan de slag, stelde hij tot zijn grote frustratie vast. ‘Hoe zit dat nu met dat banentekort?’, liet hij daar op volgen… 

Nog even terug naar die protesterende juffen en meesters; docenten aardrijkskunde, economie, engels, duits, scheikunde en biologie,  IB-ers, remedial teachers, decanen, (adjunct) directeuren  en (con)rectoren. Vijftigduizend waren het er… 50.000!

Stel dat die in plaats van naar de Arena allemaal naar het haven- en industriegebied zouden komen. We zouden ze een mega-havenexperience voorschotelen. Met chemische proeven in een lab en flitsende scheepssimulatoren. Ze mochten aan de slag met een 3D-kopieermachine. We trakteerden ze op een tour door de haven.. met zo’n hoogspuitende  waterscooter van mijn part, en aansluitend zouden ze een felle fik blussen bij het Falck/Risc-trainingscentrum. Bij de havenmeester mochten ze een schip binnenloodsen, om later achter de containerscan van de douane een verdachte lading controleren. We zouden ze in een ertskraan laten klimmen en met een vorkheftruck laten rijden en vervolgens  het trappetje op langs de wand van een giga-olieopslagtank.  Och,  wat zouden ze een dag hebben en wat zouden ze met inspirerende havenverhalen terug komen op hun school.

En stel u dat die 50.000 docenten nu allemaal tien klassen hadden met elk 30 leerlingen: 50.000 x 10 x 30 = 15 miljoen leerlin…. wacht, wacht, ik moet ergens een reken- of gedachtenfoutje hebben gemaakt. (Hoezo steeds slimmer?)  Maar het is wel een indicatie hoe groot de achterban van al die onderwijsmensen is. En dat we op hen daarom dus heel zuinig moeten zijn. 

*) Jaap Luikenaar is directeur van EIC Mainport Rotterdam, de havenexcursiefabriek voor het onderwijs en organisator van gastlessen over de haven. Zie ook www.eic-mainport.nl .

Ga Terug

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Openingstijden:

08:30 - 17:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Faxnummer: 0181 - 21 95 90
E-mail: info@eic-mainport.nl

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29