Column Talent Gevonden Maart 2015

Door Jaap Luikenaar *

Haven en provincie, warm of koud

Als deze Talent Gezocht krant een week eerder bij u op de deurmat was gevallen, zou ik op deze plek ongetwijfeld iets hebben geschreven over de rol van de provincie bij de ontwikkeling van de haven. Misschien was ik de politieke partijprogramma’s wel kort met u langsgelopen om te zien óf en zo ja welke aandacht ze aan onze haven besteden.  En op basis daarvan zouden we tot stemadvies zijn gekomen. Het mocht niet zo zijn. Het productieschema van de krant is onwrikbaar – ‘in beton gegoten’, zou een politicus zeggen.  Niet dat we daar nu erg rouwig om moeten zijn, want zo’n duik in de politieke plannen  zou misschien tot een heel oninteressante uitkomst hebben geleid. De haven is voor mijn gevoel  toch meer een lokaal, nationaal, Europees en mondiaal thema.  De provincie, het lijkt de haven koud te laten.

Maar afijn, de provinciale statenverkiezingen zijn inmiddels achter de rug. We zijn naar de stembus gegaan  (of niet); onze stem is geteld (of niet) en weegt zo mee (of niet) in de toekomstplannen van de provincie Zuid Holland. Dus op zoek naar een andere invalshoek voor deze column.

Of niet, want de provincie bleef op mijn netvlies. Niet zo vreemd overigens:  ik heb in de beginjaren tachtig mijn boterham verdient als communicatieadviseur op het Zuid-Hollandse Provinciehuis in  Den Haag. Vanachter mijn bureau een uniek uitzicht op het Malieveld dat in die jaren nog regelmatig volliep met demonstranten… Met als hoogtepunt  natuurlijk de demonstratie tegen de plaatsing van de kruisraketten in 1983.

Terug naar nu. Om erachter te komen of de verhouding tussen provincie en haven werkelijk zo koel is, tikte ik op Google vier voor de hand liggende  zoektermen in: Zuid Holland Haven Rotterdam. De uitkomst was op het eerste gezicht  treurig. Zorgwekkend. Bovenaan stond namelijk een verwijzing naar alle ‘Jachthavens in Nederland’; voor liefhebbers: www.allejachthavens.nl.  Veel interessanter was gelukkig  de tweede ‘hit’:  een artikel over de restwarmte van de  havenindustrie die gebruikt gaat worden voor het verwarmen van kassen en woningen in Zuid-Holland. En wie verder  zou doorscrollen stuit met enige regelmaat op artikelen over het hergebruik van restwarmte.

Bij de productieprocessen in elektriciteitscentrales en in de chemische industrie komt veel warmte vrij. Het is natuurlijk zonde om dat overschot aan warmte onbenut te laten. Leg dus een netwerk van pijpleidingen aan door de provincie en sluit dat aan op bestaande leidingen en de haven kan behalve de kassen van het Westland ook tienduizenden woningen en kantoren in Zuid Holland verwarmen. Duurzaam, efficiënt en  goed voor het milieu, want minder CO2-uitstoot. Zo’n plan ligt er: Warmterotonde heet het. Mooie passende  naam, want heeft dynamiek in zich – net als de term recycling. En dynamiek is nodig, want de warmterotonde vreet behalve veel energie ook veel geld: de aanleg vergt een miljardeninvestering.

Inmiddels blijkt op het Provinciehuis  een heus Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland opgericht (zie www.warmopweg.nl ). Daarin werken sinds vorig jaar 25 partijen jaar nauw samen aan het beter benutten van die restwarmte. Met als doel om in2020 zo’n 15 % van alle verwarmingen in de provincie via duurzame -en restwarmte te voorzien.  Zou toch mooie gezamenlijk pr voor de haven én de provincie zijn als straks bij een paar honderdduizend huishoudens en bedrijven een stickertje op de radiator zit: Made bij Port of Rotterdam & Provincie Zuid-Holland. Goed voor beider beeldvorming. Ideetje voor mijn oud- collega’s van de provincie en het Havenbedrijf?

Column Archief

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29