Column Talent Gevonden Mei 2012

‘No smoking’ en ‘safety first’. Wie de olietankers langs ziet varen over de Nieuwe Waterweg of het Calandkanaal ziet de beide teksten steevast met koeienletters pal op de brug van het schip staan. Het is een van de duizenden veiligheidsvoorschriften in de Rotterdamse haven.

De eerste drie letters van het havenalfabet luiden niet ABC maar VCA. Deze afkorting is de naam van een internationale veiligheidschecklist. Het eerste diploma dat een groot deel van de mensen die in de haven/industrie komt werken, moet behalen is dan ook het VCA-certificaat. Het gaat over de basisbeschermingsregels en procedures op het gebied van veiligheid, gezondheid milieu en welzijn.

In de haven begint alles met veiligheid. Tijdens een werkbezoek  bij een opslag- en distributiebedrijf van gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen besteedde de warehousemanager driekwart van zijn tijd aan de vele veiligheidsvoorschriften in zijn opslagloodsen.‘Kwaliteit of anders niets!’ kon je om de zoveel meter op borden aan het plafond lezen. Een constant op scherp staand systeem zorgt er voor dat de loods in een paar seconden onder water staat of gevuld is met schuim. Gevaar voor bodemvervuiling is er niet: het hele distributiecentrum is gebouwd in een dikke betonnen bak waaruit niets kan weglekken.

Nieuwe medewerkers krijgen een indringende interne veiligheidsopleiding. Regels worden er niet nageleefd omdat het moet, maar omdat iedereen ervan bewust is dat het om hun eigen persoonlijke veiligheid gaat. 

 ‘Strenge arbo-veiligheidsvoorschriften?…’wij doen hier vaak een schepje bovenop’, zegt de warehousemanager.  ‘Soms lopen medewerkers hier met een helm of veiligheidsbril op terwijl het niet eens verplicht is. En dragen collega’s die dozen open maken flinterdunne teflon handschoenen, zodat ze zich niet aan het karton kunnen snijden’.

Medewerkers houden elkaar dag in dag uit scherp. Als een vat omvalt en er loopt een vloeibare stof uit, wordt mensen geleerd om hun eerste reactie – het vat snel recht op te zetten -  te onderdrukken, en juist snel van die plek weg te lopen. Je weet immers niet welke gevaarlijke stof er in zit. Iemand die een restje stof op de grond wil opvegen… niet zomaar doen, want bedenk:  het kan melkpoeder zijn, maar net zo goed arsenicum…..

De warehousemanager: ‘we hebben liever laag opgeleide medewerkers: die zijn doorgaans heel trouw en doen meteen wat gezegd wordt; wie meer opleiding heeft, is vaak eerder geneigd om een situatie op zijn  eigen manier op ten lossen. Dat leren we hem snel af’. 

Daags na het werkbezoek kregen we bij EIC Mainport Rotterdam een delegatie van Vluchtelingenwerk op bezoek. Ook onder buitenlandse vluchtelingen uit de regio blijkt animo te bestaan om in de haven te komen werken. Ze gaan deze zomer op een kennismakingsexcursie. Bijzonder is dat – ondanks de nog geringe taalkennis – een aantal alvast het VCA-examen op zak heeft. Maar eigenlijk zonder te weten waar ze het straks in de praktijk voor nodig hebben. Dat is nu echt wat je noemt ‘safety first’. Veiligheid voorop dus. En dat geeft, ondanks Moerdijk, een heel veilig gevoel. 

*) Jaap Luikenaar is directeur van EIC Mainport Rotterdam, de havenexcursiefabriek voor het onderwijs en organisator van gastlessen over de haven. Zie ook www.eic-mainport.nl .

Column Archief

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29