Column Talent Gevonden September 2011

In de havenexcursiebus en op het EIC vragen we scholieren en studenten vaak naar hun toekomst. Wil je in de haven werken? Wat wil je eigenlijk worden? ‘Manager, meneer’ zo klonk laatst het resolute antwoord aan een havengids. Zelf had ik al eens als reactie op die vraag al eens te horen gekregen: ‘In de haven wil ik geen werknemer worden, maar juist werkgever’. Toe maar.

‘Snel, sneller, snelst. Dat is het waar veel jongeren op kicken. Een snelle carrière, snel geld, een snelle auto en snel een (snelle) vriend of vriendin. Als je jong bent en je droomt over je toekomst, dan doe je dat waarschijnlijk ook snel. Want waarom in je droom die zware weg naar de top bewandelen en niet huppakee je droom meteen bovenaan de piramide als topfunctionaris beginnen? 

Tot zover de droomcarrière, of beter: de carrièredroom. Nu naar de realiteit in de haven.

Sinds kort rijdt er een zwarte excursiebus door het haven en industriegebied ‘Motor van je carrière: de Rotterdamse haven’ staat er op.  Een beeldspraak die niets te raden over laat. Je hoort de haven-pk’s al ronken. De campagne is een initiatief van drie havenorganisaties die zich grote zorgen maken over de scheve verhouding tussen vraag en aanbod op de havenarbeidsmarkt. Anders gezegd: de geringe instroom van jonge mensen in combinatie met de grote uitstroom als gevolg van vergrijzing. Dat bezorgde trio bestaat uit:

* Deltalinqs, de hoeder en vertolker van de ondernemersbelangen in haven en industrie

* het Havenbedrijf Rotterdam, de havenbeheerder die zich sterk maakt voor de harde infrastructuur (asfalt, rails, kademuren) en ook de zachte infrastructuur (onderwijs, arbeidsmarkt en het beeld (het aanzicht) van de haven

* Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam (kortweg KMR), de club die tot voornaamste doel heeft om onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar te laten aansluiten, zowel kwalitatief (dus gediplomeerd) als kwantitatief (in voldoende aantallen). 

Wat het effect is van zo’n campagne moeten we afwachten. De wervende foto’s en de teksten buiten op de bus moeten de komende tijd hun werk doen. Van belang is dus dat die bus veel rijdt en dat veel jongeren de slogan lezen. Minstens zo belangrijk is natuurlijk de aandacht voor de binnenkant van de bus, die dagelijks vol zit met jonge mensen. Scholieren en studenten op excursie die de haven gaan beleven -  en het liefst nog uit onze Rijnmondregio komen.

Uit een recente peiling onder 400 jongeren door twee Hogeschool-afstudeerders bleek dat aan het begin van een havenexcursie zo’n 12 % van de scholieren er over denkt om eventueel in de haven te gaan werken. Zes uur later, wanneer ze ruim voor de files het havengebied verlaten op weg naar school, is dat percentage gestegen tot ruim 45 %. Een verviervoudiging.

Als de haven zich nog vaker als een snelle, moderne en innovatieve werkgever weet te presenteren, kan dat percentage nog stijgen en worden die snelle carrièredromers de havenwerkers van morgen. 

*) Jaap Luikenaar is directeur van EIC Mainport Rotterdam: de havenexcursiefabriek en proeftuin voor het onderwijs en organisator van gastlessen over de haven. Zie ook www.eic-mainport.nl .

Column Archief

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29