Column Talent Gevonden September 2014

Door Jaap Luikenaar *

In dit nummer van Talent Gezocht heeft u ongetwijfeld tevergeefs gezocht naar een nieuwe aflevering van de serie Havennummers – de reeks interviews met havenmensen die zich in  hun dagelijkse werk bezig houden met personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden, salarisonderhandelingen, vacatures en ontslagen. Het simpele doel van die vraaggesprekken is om iets  meer inzicht te geven in het  werken in de sector techniek, industrie, haven, transport en scheepvaart.  Zeg maar:  de wereld van werknemers en werkgevers voor wie iedere werkdag  een Wereldhavendag is.  Iets wat  maar weinig buitenstaanders wensen te geloven.  Wel trots op hun haven, maar er zelf willen werken, ho maar.

De oorzaak van het ontbreken van een Havennummer: deze Talent Gezocht bleek zo vol van ander interessant nieuws dat het interview op de plank moest blijven liggen.  Met veel tegenzin natuurlijk. Want graag had ik u nu al voorgesteld aan Patrick Korver, recruiter van Mourik. Een wereldbedrijf en in de havenregio vooral bekend als de technische dienstverlener van  de (petro)chemische industrie.  U moet dus tot de volgende Talent Gezocht wachten. Eén quote als appetizer: ‘We hebben hier zelfs collega’s met 50-jarig dienstverband.  Zo iemand ging op zijn 16e met zijn vader mee naar het werk en een voorman zei: “Kom  maar hier, we maken er wel een man van”. We zijn weliswaar een familiebedrijf maar die tijd is voorbij.’

In de Havennummerserie zijn tot op heden personeelsmensen en directeuren van velerlei pluimage aan het woord geweest.  Al terugbladerend in de interviews blijkt  de uiteenlopende kijk op werken in haven en industrie een regelmatig  terugkerend onderwerp.

STC Brielle-directeur  Laurian Hollander zei daar destijds over: ‘Ik voorzie dat over enkele jaren een monteur met een iPad over de plant (het fabrieksterrein) loopt en via zijn beeldscherm informatie vergaart over een storing in de installatie. Dus niet zoals vroeger, vooral op gevoel en ervaring zijn werk doet, maar meer op basis van feitelijke datagegevens’.  Directeur Paul Roosen van Deutz motoren verwoordde het als : ‘De tijd van de hamer en beitel-motoren ligt ver achter ons. De gereedschapskist is al jaren geleden ingewisseld voor een laptop die aan de elektronisch gestuurde motor wordt gehangen en zo storingen aangeeft. Personeelsvrouw Saskia Noordhoek  van overslagbedrijf EBS zei:  ‘Voor technici zijn onze terminals gewoon een speeltuin. Je vindt er van alles: zowel de ‘klik-klak’-techniek uit de jaren zeventig, als de meest geavanceerde en computergestuurde  apparatuur’.  Toekomstkijker en lector Kees Machielse van de Hogeschool Rotterdam  tenslotte kwam  deze zomer in havennummers aan het woord en voorspelde:  ‘Al naar gelang het  toekomstscenario heeft de haven straks vooral behoefte aan extreme specialisten (doeners én denkers):  aan slimme zzp-ers,  aan handige netwerkers of aan snelle gamers – mensen die goed kunnen omgaan met een joystick of een virtual-reality handschoen.’

Boeiend en hardnekkig:  die verschillende kijk op het havenwerk. Tussen enerzijds die 90.000 mensen die er  dagelijks werken en anderzijds de miljoenen die mens die er wel eens over horen of lezen, er langsrijden of er vanaf de Erasmusbrug naar kijken.  En op basis daarvan een oordeel vormen. De mismatch tussen  beeld en alledaagse werkelijkheid.

Column Archief

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29