Column Talent gevonden Juni 2011

Door Jaap Luikenaar *

Mobieltjes in de klas, ja of nee? Een heus onderzoek van een gerenommeerd onderzoeksbureau kwam er onlangs aan te pas en concludeerde dat scholen er eigenlijk geen raad mee weten. Mobieltjes aan, mobieltjes uit…ja tenzij, nee mits. Het is not done, roept de één, een beetje respect voor de leraar a.u.b. En de ander lijkt zich bij de voortschrijdende techniek neer te leggen en zegt hoofdschuddend: het is vechten tegen de windmolens. En weer een ander redeneert: get real: 24/7-bereikbaarheid is nu eenmaal van deze tijd. Slappe knieën of realiteit.

Scholieren en studenten die met EIC Mainport Rotterdam een dag op excursie zijn in de haven, hebben hun mobiel uitstaan. Althans, dat is sinds jaar en dag een van de belangrijke spelregels in de touringcar. Of ze zich er aan houden? Veel wel, maar je ziet er altijd wel een paar die zich er geen bal van aantrekken. Wat doe je dan als havengids…tijdelijk inleveren? Helpt vaak niet, zegt een gids, ik heb meegemaakt dat een scholier hem inleverde en even later doodleuk doorging met zijn tweede mobiel.. hij bleek ook nog een derde op zak te hebben. Àls ze hem tenminste willen afstaan, want een mobiel is vaak een verlengstuk van het puberlijf. Zoiets durven afpakken staat haast gelijk met aanranding.

Leerlingen op havenexcursie helemaal afsluiten van het internet of het misschien juist benutten? Een ‘mobiel-momentje’ inbouwen, tijdens een tussenstop op de Landtong Rozenburg, aan de Maasmond of bij een uitzichtpunt op de Tweede Maasvlakte? Een EIC-gids die een antwoord op een vraag onlangs niet wist – iets dat zelden voorkomt – maakte zich onderweg heel populair. Hij vroeg aan een leerling om zijn mobiel-internet even aan te zetten en zelf het antwoord op die vraag even op te zoeken. En dat lukte binnen een mum van tijd. Een mooi voorbeeld van aansluiten bij de belevingswereld van een havo-scholier.

Na een ‘tienminutenpraatje’ van de gids is de spanningsboog van menig jongere inmiddels wel geknakt. Hoe mooi zou het zijn om dan als onderbreking een interactief havenspelletje via je mobieltje te kunnen spelen of de leerlingen opdracht te geven via een sms of een tweet. Is dat vloeken in de kerk of optimaal gebruik maken van nieuwe onderwijstechnieken en een mooi moment voor de gids om zich even voor te bereiden op het volgende onderdeel van het dagprogramma door de haven?

Tot slot, over ‘Talent Gevonden’ gesproken: welke nerd ontwikkelt voor ons een mooi programmaatje waarin je kunt zien welke weg je mobieltje zelf heeft afgelegd vanaf het moment dat hij in Korea in elkaar werd gezet tot aan de uitstalkast op de tweede etage van de Media Markt? En, belangrijker, welke rol heeft de Rotterdamse haven bij dat mondiale transport gespeeld?

Column Archief

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29