Week van de Procestechniek

De Week van de procestechniek is een landelijk project waarbij duizenden VMBO en HAVO-leerlingen kennis maken met de interessante beroepen in de procesindustrie. Stichting C3 verzorgt de landelijke coördinatie en communicatie rond de Week van de Procestechniek. In onze regio Rijnmond wordt hieraan uitvoering gegeven door  EIC Mainport Rotterdam. EIC organiseert in opdracht van het Proces Maintenance College de week van de Procestechniek. In onze regio wordt zowel aandacht geschonken aan de Procestechniek als aan Maintenance. Leerlingen in de 2e klas van het VMBO en 2 of 3 HAVO moeten beslissen welke sector zij gaan kiezen in de bovenbouw van hun opleiding. Wordt het zorg en welzijn, handel en economie, techniek of landbouw. De sector proces en petrochemie en maintenance bieden goede kansen op werk. Bedrijven in deze sectoren hebben veel behoefte aan goed opgeleid technisch personeel. Wie graag in de techniek verder wil gaan, moet wiskunde, natuur- en scheikunde in zijn of haar pakket kiezen. Het is dus belangrijk dat leerlingen daar tijdig over geïnformeerd worden.

Criteria voor deelname zijn:

 • VMBO kader of hoger (leerjaar 2)
 • HAVO (leerjaar 3)
 • verplichte gastles
 • 1 of 2 groepen van 25 leerlingen per school maximaal 50 leerlingen
 • Leerlingen zijn verplicht om vanaf 14 jaar om ID gegevens twee weken voor het bezoek te verstrekken ( dit i.v.m. strikte veiligheidsprotocollen bij de bedrijven)

 • Startbijeenkomst
  Botlek by Night. Een Kick off bijeenkomst voor bedrijven en scholen ter voorbereiding op de week van de procestechniek. Dit jaar is gekozen om de PMR bijeenkomst te combineren met de Botlek By Night. Er wordt toelichting gegeven over de aankomende week van de procestechniek, worden vragen beantwoord en eventuele verbeterpunten aan de orde gesteld. Ook wordt een presentatie gegeven door een excursie bedrijf om zo de andere bedrijven te enthousiasmeren. Tenslotte gaan vertegenwoordigers van bedrijven en het onderwijs in  kleine groepjes met elkaar in dialoog. 

 • Gastles.
  Bedrijven verzorgen op de scholen een gastles in de aanloop naar de week van de procestechniek. Hierin wordt de leerling voorbereid op het bezoek aan het bedrijf. In de gastles wordt ingegaan op beroepen binnen het bedrijf, het productieproces en het soort product etc.
 • Bezoek aan excursiebedrijf
  Tijdens de week van de procestechniek wordt er een bezoek gebracht aan een excursiebedrijf. De bedrijven verzorgen zelf een programma dat uitgebreider is dan een gebruikelijke EIC-excursie. Dit bestaat bijvoorbeeld uit een rondleiding, een bezoek aan de controlekamer, werkplaats(maintenance) uitleg over het productieproces, persoonlijke beschermingsmiddelen en een gesprek met medewerkers. De EIC gidsen begeleiden de groepen en verzorgen de toelichting tijdens de busreis en een eventueel een doe-activiteit.
 • Bezoek aan de tentoonstelling EIC Mainport Rotterdam
  In het EIC brengen alle leerlingen een bezoek aan de tentoonstelling. De leerlingen worden door middel van een app over de tentoonstelling geleid. Er zijn diverse exhibits geselecteerd die in het teken staan van de proces, maintenance, energie en milieu.
 • Voorlichting over beroepen en proces en maintenance
  Alle leerlingen kregen in de maasvlaktezaal een voorlichting over beroepen en proces en maintenance opleidingen. Dit werd verzorgd door de deelnemende scholen vanuit het Proces- en Maintenance College; Techniek College Rotterdam en STC-Group. Inhoudelijk bestond dit uit een presentatie over verschillende beroepen, een film, praktijkvoorbeelden. Tenslotte was er ruimte voor algemene vragen. Zowel de proces en maintenance komen in de voorlichting aan de orde.
 • Chemie lab en techno lab
  Het Techniek College Rotterdam doet met leerlingen een scheidingsproef in het laboratorium van het EIC. Dit werd verzorgd door docenten en studenten van Zadkine opleiding laboratorium techniek. In het techno lab wordt gewerkt aan de proeffabriek en worden een aantal maintenance handelingen uitgevoerd dit werd verzorgd door EIC-gidsen.

Voor meer informatie
Laurent van Luik
L.vanluik@eic-mainport.nl
0181- 29 60 27

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Openingstijden:

08:30 - 17:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Faxnummer: 0181 - 21 95 90
E-mail: info@eic-mainport.nl

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29