Lesmaterialen

Onderwijs materiaal voor scholieren/studenten en docenten

Er bestaat een veelheid aan educatief materiaal over het Rotterdamse haven en industriegebied. En er wordt permanent nieuw materiaal ontwikkeld. Hieronder een aantal links: verwijzingen naar lespakketten en andere lesstof die goed dienst kan doen als basismateriaal voor het samenstellen van een havenlesprogramma. Op www.youngport.nl; www.haventalent.nl; www.watertalent.nl; www.idealehaven.nl zijn allerhande filmpjes over haven en industrie te vinden.

Havenkaart

Een goede algemene havenkaart vind je op:

-         www.portofrotterdam.com/nl/Scheepvaart/havenkaart

-         en op Interactieve kaart

Basisonderwijs – lesmateriaal

Voortgezet onderwijs – lesmateriaal

Middelbaar Onderwijs – lesmateriaal

Hoger onderwijs – lesmateriaal

Docenten – lesmateriaal

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Openingstijden:

08:30 - 17:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Faxnummer: 0181 - 21 95 90
E-mail: info@eic-mainport.nl

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29