Energietransitie MBO/HBO/WO

Aan de slag met het thema “Energietransitie”?

Meld u dan aan voor  het havenprogramma “EIC-energieroute” voor MBO/HBO/WO-studenten

De Rotterdamse haven is volop bezig met energietransitie. Een belangrijk thema want de haven wil een duurzame en schone haven zijn, die bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom wordt ingezet op verminderen, vervangen en hergebruik van (energie)bronnen en producten. Concreet gaat het bijvoorbeeld om restwarmte van de industrie die wordt gebruikt om huizen te verwarmen, drijvende zonnepanelen, uitbreiding van windenergie, hybride scheepsmotoren, ledverlichting in openbare ruimte en hergebruik van CO2 voor groei van gewassen in de kassen.  Studenten spelen een belangrijke rol om mee te denken over oplossingen rond  energietransitie.  De EIC-energieroute speelt hierop in en geeft de studenten inzicht in wat er er al gedaan wordt en wat de uitdagingen zijn.  Tijdens dit programma wordt naast algemene informatie over de haven extra aandacht besteed aan energietransitie.

De energieroute bestaat uit verschillende onderdelen, waaruit u een keuze kunt maken:

1.Achtergrondinformatie. Er is enorm veel informatie over energietransitie. Wij hebben een aantal flyers van het Havenbedrijf Rotterdam voor u verzameld, die belangrijke thema’s in beeld brengen.  U kunt materiaal bij het EIC aanvragen u krijgt deze dan per email toegezonden. Verder adviseren wij dat uw studenten de website van het havenbedrijf over het thema energietransitie bekijken. https://www.portofrotterdam.com/nl/zakendoen/haven-van-de-toekomst/energietransitie/alles-over-de-energietransitie

1. Gastcollege. Als uw opleiding in de regio Rotterdam gevestigd is, kunt u via ons een gastdocent aanvragen. Ook kunnen wij een gastcollege aanbieden bij het EIC op locatie als u met uw studenten op havenexcursie gaat.

2. De EIC- havenexcursie Dit programma biedt studenten een goed beeld van de stand van zaken rond energietransitie in de Rotterdamse haven. Tijdens de rondtoer kunt u afhankelijk van de beschikbare tijd 1 à 2 bedrijven bezoeken.

U kunt deze excursie op maat samenstellen en hier het aanmeldformulier invullen. Vermeld bij bijzonderheden dat u gebruik wilt maken van de energieroute.

U kunt de materialen hier downloaden.

Doel van de energieroute is studenten bewust te maken van het belang van energietransitie in de haven en in hun eigen leefwereld. Inhoudelijk gaat het over:

  • Wat zijn de vraagstukken die spelen bij energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen?
  • Wat gebeurt er allemaal op het gebied van energietransitie bij bedrijven in de haven?
  • De verschillende onderdelen van de energieketen/energietransitie: bronnen-productie-transport-gebruik-afval/reststromen en voorbeelden van energietransitie: vervangen, verminderen, hergebruik en recyclen
  • Informatie over beroepen en hoe die bijdragen aan energietransitie
  • Studenten aan het denken zetten wat er volgens hen moet gebeuren om de haven schoon en duurzaam te maken en zelf bij te dragen aan duurzaam energiegebruik thuis en op school.

De kosten van de excursie, inclusief een havengids en het bezoek aan de EIC – havenexpositie bedragen € 8,75 per deelnemer voor een dagprogramma en € 5,75 per deelnemer voor een halve dag, exclusief busvervoer. U ontvangt hiervoor achteraf een factuur. We gaan daarbij uit van het aantal vooraf opgegeven deelnemers.

Het programma is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Zuid-Holland, EIC, Noorderwind en Bewustwijzer.
Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs Energy Forum verleenden medewerking aan het project

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Openingstijden:

08:30 - 17:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Faxnummer: 0181 - 21 95 90
E-mail: info@eic-mainport.nl

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29