Energietransitie VO

Aan de slag met “Energietransitie en Energiehelden”

Meld u dan aan voor het havenprogramma “ Energieroute VO”

De Rotterdamse haven is volop bezig met energietransitie. Een belangrijk thema want de haven wil een duurzame en schone haven zijn, die bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom wordt ingezet op verminderen, vervangen en hergebruik van (energie)bronnen en producten. Concreet gaat het bijvoorbeeld om restwarmte van de industrie die wordt gebruikt om huizen te verwarmen, drijvende zonnepanelen, uitbreiding van windenergie, hybride scheepsmotoren, ledverlichting in openbare ruimte en hergebruik van CO2 voor groei van gewassen in de kassen. Van scholen krijgen wij regelmatig vragen over energietransitie in de haven.Daarom  hebben we in ons haven programma een nieuw onderdeel opgenomen:

De energieroute.Naast algemene informatie over de haven wordt hierin extra aandacht besteed aan energietransitie.

De doelgroepen waar de energieroute zich op richt zijn:

 • Onderbouw Voortgezet Onderwijs (vmbo, havo, vwo). Hiervoor is lesmateriaal beschikbaar
 • Voor de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs (vmbo, havo, vwo) kunnen wij samen met u een programma samenstellen

De energieroute bestaat uit verschillende onderdelen, waaruit u een keuze kunt maken:

1.Lesmaterialen (een docentenhandleiding, les 1 en bijbehorende lesmaterialen). De les kunt u zelf op school geven, of als uw school in de regio Rotterdam gevestigd is, via ons een gastdocent aanvragen. Voor scholen van buiten de regio, kunnen wij ook een gastles op het EIC organiseren. U kunt het lesmateriaal bij het EIC aanvragen u krijgt deze dan per email toegezonden.

2. De EIC- havenexcursie
Deze excursie geeft uw leerlingen een goed beeld van de stand van zaken rond energietransitie in de Rotterdamse haven. U kunt deze excursie op maat samenstellen en hier het aanmeldformulier invullen. Vermeld bij bijzonderheden dat u gebruik wilt maken van de energieroute.

U kunt een keuze maken uit de volgende onderdelen:

 • Rondtoer door de haven en 1 of 2 bedrijfsbezoeken onder begeleiding van een EIC-gids, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan energietransitie
 • Bezoek aan de havenexpositie. Tijdens de energieroute worden vragen beantwoord op een web app via de eigen smartphone
 • Doe-activiteit in het Technolab. Jongeren gaan zelf aan de slag met de energieopdracht
  “de Qmod”. Hierbij wordt gewerkt met andere energiebronnen zoals wind, zon en water.

1. Vervolg lesmaterialen

Op school kunt u met uw leerlingen nog verder aan de slag met energietransitie. U kunt de materialen hier downloaden.

Doel van de energieroute is leerlingen bewust te maken van het belang van energietransitie in de haven en in hun eigen leefwereld. Inhoudelijk gaat het over:

 • Wat is energietransitie en waarom is dat nodig?
 • Wat gebeurt er allemaal op het gebied van energietransitie bij bedrijven in de haven
 • De verschillende onderdelen van de energieketen/energietransitie: bronnen-productie-transport-gebruik-afval/reststromen en voorbeelden van energietransitie: vervangen, verminderen, hergebruik en recyclen
 • Informatie over beroepen en hoe die bijdragen aan energietransitie
 • Leerlingen aan het denken zetten wat er volgens hen moet gebeuren om de haven schoon en duurzaam te maken en zelf bij te dragen aan duurzaam energiegebruik thuis en op school.

De kosten van de excursie, inclusief een havengids en het bezoek aan de EIC – havenexpositie bedragen € 8,75 per deelnemer voor een dagprogramma en € 5,75 per deelnemer voor een halve dag, exclusief busvervoer. De doe-activiteit in het EIC-technolab kost €1,25 per deelnemer.
U ontvangt hiervoor achteraf een factuur. We gaan daarbij uit van het aantal vooraf opgegeven deelnemers.

Het programma is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Zuid-Holland, EIC, Noorderwind en Bewustwijzer.
Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs Energy Forum verleenden medewerking aan het project

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Openingstijden:

08:30 - 17:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Faxnummer: 0181 - 21 95 90
E-mail: info@eic-mainport.nl

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29