Organisatie

Jongeren geven havenexcursiedag EIC rapportcijfer 8 

Zo’n 17.000 scholieren en studenten namen in het afgelopen jaar deel aan een door EIC Mainport Rotterdam georganiseerde havenexcursie. Dat zijn er duizend meer dan het jaar daarvoor, toen circa 16.000 jongeren de haven bezochten. Het EIC wordt wel de proeftuin en de excursiefabriek van de haven genoemd. Excursies  met bedrijfsbezoeken vormen de corebusiness. En daaraan is een veelheid van andere activiteiten en projecten gekoppeld. Dat varieert van een bezoek aan de interactieve havenexpositie in het informatiecentrum op de Landtong Rozenburg tot chemische proefjes in het laboratorium of klussen in de werkplaats: het ‘Technikum’.

In 2011 hebben eveneens diverse klassen deelgenomen aan een discussie-uurtje op het EIC waarin werken in de haven centraal staat. Belangrijke en vaak onverwachte conclusie: vrijwel iedere baan is een havenbaan. Beroepsoriëntatie en informatie over de haven als toekomstige werkgever krijgt – vanwege de vraag naar jong, gediplomeerd instromend personeel – de laatste tijd een fors accent in de voorlichting aan (vooral) scholieren en studenten van het beroepsonderwijs.

In samenwerking met UWV, gemeentelijke diensten, KMR en Deltalinqs heeft het EIC in het afgelopen jaar ook havenexcursies en bijeenkomsten voor werkzoekenden georganiseerd. Dit initiatief zal ook in 2012 zeker worden voortgezet, onder meer voor  (technisch, ict- en administratief) personeel van bijvoorbeeld Defensie of Post.nl,  dat als gevolg van de bezuinigingen op zoek is naar een nieuwe werkgever. Ook voor hen blijkt de haven vaak onverwachte kansen te bieden 

Cijfer 

Uit een onderzoek in het voorjaar 2011 door twee studenten Vrijetijdskunde van de Hogeschool Rotterdam bleek dat de havenexpositie met een 7- en de excursie gemiddeld met een 7 wordt gewaardeerd. De totale havenexcursiedag krijgt van de jongere een 8 (‘ook omdat we met de klas gewoon een gezellige dag hebben’). Ook peilden de twee de interesse in een mogelijke havenbaan. Bij de nulmeting – ’s ochtends, voorafgaand aan de havenexcursie – staat 12 % van de scholieren/studenten positief ten opzichte van een eventuele baan in de haven. Eind van de middag, na afloop van de havendag is dat percentage gegroeid naar maar liefst 44 %: bijna een verviervoudiging van het animo.

Havenexcursies gaan doorgaans per touringcar. Op diverse plaatsen gaan de leerlingen uit de bus: voor een bedrijfsbezoek of een wandeling langs de Waterweg, de Maeslantkering of windmolens. Soms ook maakt een boottocht onderdeel uit van de havendag.

Meer excursie-informatie en aanmelding via: www.eic-mainport.nl

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Openingstijden:

08:30 - 17:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Faxnummer: 0181 - 21 95 90
E-mail: info@eic-mainport.nl

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29