Gidsen

EIC Mainport Rotterdam, het Educatief Informatie Centrum van de haven en industrie doet er alles aan om de haven en industrie zichtbaar te maken. Jongeren hebben vaak nog een beperkt beeld van het werken in de haven. Terwijl bedrijven behoefte hebben aan goed opgeleid personeel en er voor medewerkers goede loopbaanperspectieven zijn.

EIC biedt scholen een educatief havenprogramma aan dat bestaat uit: lesmaterialen voor op school, bedrijfsbezoeken en gastlessen, een bezoek aan de EIC havenexpositie en doe-activiteiten in ons chemie- en technolab. Jaarlijks ontvangt het EIC ruim 22.000 jongeren uit de gehele onderwijskolom  (van basisonderwijs t/m hbo/wo). Ook voeren wij verschillende projecten uit zoals bv Port Rangers voor het basisonderwijs en de week van de procestechniek en het McPort Event in het voorgezet onderwijs.

De vrijwillige gidsen vormen een zeer belangrijke pijler van het EIC. Zij hebben bv. vroeger in de haven gewerkt of in het onderwijs, of combineren hun baan met vrijwilligers werk. Zij begeleiden leerlingen en studenten tijdens hun excursie door de Rotterdamse haven. Zo krijgen de jongeren een goed beeld van het belang van de Rotterdamse haven en wat past bij hun talenten. Daarmee draagt EIC bij om jongeren te interesseren voor de haven en om hen te ondersteunen bij een bewuste opleidings- en beroepskeuze. Er zijn verschillende soorten gidsen:

  • De (buiten)gidsen begeleiden de excursiegroepen door het gebied en naar de bedrijven. Zij zorgen voor een boeiende presentatie en dat de excursie gestructureerd en prettig verloopt. Zij vertellen over de activiteiten, werkzaamheden en beroepen in de haven
  • De (binnen)gidsen begeleiden leerlingen en studenten tijdens hun bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Hier maken jongeren kennis met de verschillende sectoren, werkzaamheden en beroepen in de haven door middel van simulaties, games en presentaties
  • De lab-gidsen begeleiden de leerlingen en studenten in het chemie- en technolab  van het EIC. Je helpt de leerlingen tijdens het uitvoeren van chemische en technische proefjes en opdrachten.

Het EIC is altijd geïnteresseerd om in contact te komen met vrijwilligers die het leuk vinden om jongeren de haven te laten ontdekken en beleven. Gevraagd wordt interesse in kinderen en jongeren en inlevingsvermogen in hun belevingswereld. En natuurlijk dat u op enthousiaste wijze over de Rotterdamse haven kunt vertellen.  Wij bieden leuk vrijwilligerswerk, in een gezellig team van ruim 55 (haven)gidsen. Regelmatig vinden er gidsendagen plaats, om de kennis over de haven en onderwijsontwikkelingen voor de gidsen actueel te houden. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met Marianne van Gastel, 0181-296029; email: m.vangastel@eic-mainport.nl

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Openingstijden:

08:30 - 17:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Faxnummer: 0181 - 21 95 90
E-mail: info@eic-mainport.nl

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29