Ondertussen in de haven: Achterlandtransport belangrijk voor de Rotterdamse haven .

14-07-2020 De Rotterdamse haven is een doorvoerhaven en een belangrijke haven voor heel Noord West Europa. De haven is het hele jaar bereikbaar voor de grootste zee schepen van de wereld die in en uitvaren om goederen te brengen en halen. Totaal ongeveer 469.000 ton aan goederen.(2019).De kolen en ertsen worden meestal via het spoor (de Betuweroute) verder vervoerd naar Duitsland en Luxemburg en België voor de staalfabrieken. De route wordt momenteel in het Botlek gebied aangepast waarbij 2 nieuwe bruggen worden geplaatst die voor een snelle doorstroom zorgen. Ook containers worden over het spoor vervoerd. Deze treinen zijn meestal wel 80 wagons lang en rijden meer dan 350 per week naar allerlei locaties in Europa. Er bestaat ook een zijderoute naar China waarbij in 12 dagen 12.000 km wordt afgelegd.

Daarnaast worden goederen vervoerd via de binnenvaart, over de Rijn, de Waal, Donau en Maas. Zij vervoeren ook een grote verscheidenheid aan goederen bv ook met grote duwboten met wel 6 duwbakken. Daarnaast vervoeren de vrachtwagens via de A15 hun goederen van en naar het Rotterdamse havengebied. Kortom de Rotterdamse haven beschikt over een uitgebreid netwerk van intermodale transportverbindingen: spoor, binnenvaart, weg en ook pijpleidingen. Hiermee zijn Europese bestemmingen in het achterland binnen 24 uur bereikbaar en speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol.

 1

 Ondertussen in de haven: Rotterdam verwelkomt grootste containerschip ter wereld

03-06-2020 Vandaag arriveerde het grootste en nieuwste containerschip ter wereld in de Rotterdamse Amaliahaven. Met 19.621 TEU aan boord heeft de HMM Algeciras een record aan containers vervoerd. Momenteel vind de containeroverslag plaats RWG. "Met een diepgang van 20 meter kan de grootste containerhaven van Europa schepen met dergelijke enorme afmetingen uitstekend ontvangen." Aldus Castelein, CEO, Havenbedrijf Rotterdam. 
Bron: https://bit.ly/3gLmO38 

foto danny cornelissen
Foto: Danny Cornelissen

Ondertussen in de haven: Container-terminals maken zich gereed voor de ontvangst van steeds grotere schepen

27-5-2020 - Containerschepen worden steeds groter. Dit vraagt continu om innovatie en ontwikkeling van containerterminals in de Rotterdamse haven. Zo zijn er bij RWG onlangs twee nieuwe hijskranen aangekomen. Deze hebben een hijshoogte van 56 meter en kunnen containers tot en met 26 rijen breed aan boord van schepen laden en lossen. Bij de Euromax Terminal op de Maasvlakte zijn 2 kranen verlengd waardoor ook bij hen een hijshoogte van ca. 56 meter hoogte is bereikt. Bij ECT worden 2 kranen omgebouwd naar Remote Control, dit betekent dat ze vanuit een kantoor bestuurbaar zijn met joysticks en camera's. Tot slot zijn ook bij APM 2 nieuwe hijskranen uit China geleverd. Met deze nieuwe hijskranen maakt Rotterdam zich klaar voor de toekomstige ontvangst van de steeds grotere deepsea schepen. Momenteel is het grootste schip ter wereld onderweg naar Rotterdam. De HMM Algeciras is maarliefst 400 meter lang en 61 meter breed. Dit gigantische gevaarte wordt verwacht op woensdag 3 juni 2020. 

RWG Nieuwe kranen

Nieuwe kranen op weg naar RWG

Ondertussen in de haven: Drone bezorgt pakket aan boord van schip

25-5-2020Afgelopen vrijdag vond in de Rotterdamse haven een primeur plaats! Afgelopen week hebben wij een update geplaatst over de inzet van drones in de haven. Een paar dagen later werd een drone voor het eerst ingezet bij de levering van een pakket aan boord van een schip. In de toekomst zal het Havenbedrijf vaker drones in gaan zetten om schepen te bereiken. Nieuwssite Rijnmond plaatste een artikel over deze bijzondere levering online. Om het vervoer veilig te kunnen doen moet het luchtruim boven de haven daarop worden ingericht. Zo wordt voorkomen dat drones met elkaar of ander luchtverkeer in botsing komen. Ook moeten er wetten en regels worden opgesteld. Daarvoor moet eerst ervaring worden opgedaan.

Naast het bevoorraden van schepen kunnen drones ook een rol gaan spelen bij brandpreventie- en bestrijding, het opsporen van milieudelicten, inspectie en onderhoud van installaties en bruggen en snel medisch transport van bloed en organen.De brandweer in de haven heeft sinds anderhalf jaar een speciaal droneteam dat onder meer wordt ingezet voor het in beeld brengen van olielekkages en brandbestrijding. Bron: artikel rijnmond.

Bevor Sie zu YouTube weitergehen

Ondertussen in de haven: Drones ondersteunen inspecteurs 

14-5-2020 - Windturbines worden regelmatig geïnspecteerd en schoongemaakt. De inspecteur gaat naar boven en werkt met veiligheidstouwen op soms wel 100 meter hoogte. De Rotterdamse haven heeft veel meer werkzaamheden die hoog in de lucht worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan reparatie of inspectie van schoorstenen, boorplatforms of hijskranen. Tegenwoordig kan dit werk ook worden verricht door een drone. Maar niet iedereen mag zo maar een drone in de haven laten vliegen. Slechts een aantal bedrijven heeft speciaal opgeleiden mensen in dienst die de bevoegdheid hebben om met een drone in de haven te mogen vliegen. Drones zijn zeer goed geschikt om zicht te krijgen op onveilige of moeilijk bereikbare plekken zoals de inspectie van een spoorbrug. Het bedrijf Sky Survey is één van de bedrijven die dit soort controles mag uitvoeren en deed dit onder andere bij deze spoorbrug. De Havenkrant publiceerde eerder een artikel over Sky Survey, je leest het hier:

Bevor Sie zu YouTube weitergehen

 

Ondertussen in de haven: Slimme ligplaatsen effectief en veilig

13-05-2020 - Het valt je meeste niet direct op als je door de haven rijdt, maar slimme vondsten dragen bij aan een effectieve  en veilige infrastructuur in de haven. Een voorbeeld zijn de ligplaatsen in het Calandkanaal die bijna allemaal beschikken over een  loopbrug van ruim 60 meter gemaakt van hernieuwbare plantaardige hars ( biobased composiet). Hiermee komen ze verder van de kade te liggen. Met als belangrijk voordeel dat het schip verder in het water ligt, waardoor de stroming veroorzaakt door de boegschroef van het schip minder schade oplevert aan de bodem. Hierdoor is de kans op verzakkingen van de kade veel kleiner. De binnenschepen liggen hier te wachten op orders bv. om een zeeschip dat nog niet binnen is te kunnen bunkeren. Of om dichtbij aan te meren en zo sneller ter plekke te kunnen zijn als ze worden opgeroepen door een van de terminals in het Europoortgebied  om vloeibare lading te vervoeren. De ligplaatsen zijn ook veiliger voor de bemanning van de schepen. Normaliter hebben de steigers maar één afstapniveau. Maar een vol schip ligt nu eenmaal lager dan een leeg exemplaar, met het risico van een valpartij. De speciale trap die is ontwikkeld (met de toepasselijke naam “luie trap” ) is geplaatst tussen twee palen en evenwijdig aan het schip. Daarmee kun je zonder klauterpartij veilig van en aan boord stappen. ’Er zijn nog meer slimmigheden. Zo staan aan de wal zogenoemde ‘dynamische scheepvaartverkeer informatie panelen’ (DSIP).  Hierop kan de schipper allerlei nuttige nautische informatie aflezen. Bijvoorbeeld wanneer de ligplaats bezet is. Om de flora en fauna in het havenwater te verbeteren, worden kademuren, steigers en afmeerpalen verruwd. En dat draagt weer bij aan verbetering van de visstand. Kortom als je rondkijkt in de Rotterdamse haven zie je zoveel meer!

 innovaties aan de kade

Ondertussen in de haven: Leidingverbinding opgeleverd voor nieuwe HES Hartel Tank terminal

06-05-2020 - De natte bulk is een belangrijke sector in de Rotterdamse haven. Hierbij moet je denken aan ruwe olie, benzine, diesel en biobrandstoffen tot vloeibare chemicaliën en eetbare oliën en vetten. De aan- en afvoer van natte bulk vindt voornamelijk plaats via zee- en binnenvaartschepen. In het havengebied is een groot aantal bedrijven actief in de op- en overslag van natte bulk. Er vindt in deze sector nog steeds uitbreiding plaats. Momenteel is de HES Hartel Tank Terminal in aanbouw, een opslagterminal voor 1,3 miljoen natte bulk. Alleen de kade is al 1.100 meter lang. Deze terminal zal vooral worden gebruikt voor de op- en overslag van clean petroleum producten en biobrandstoffen. Na ingebruikname is de terminal 24/7 operationeel  en zal aan ongeveer 80 mensen een baan bieden. Denk aan bv. operators, maintenance monteurs, chemisch technologen en nog veel meer.
Medio april is door Visser & Smit Hanab in opdracht van HES Hartel Tank Terminal een systeem van leidingverbindingen onder het Hartelkanaal opgeleverd. Hierdoor is de in aanbouw zijnde terminal verbonden met de ernaast gelegen BP raffinaderij. De tankterminal wordt een onafhankelijke terminal, dwz.  dat deze terminal gebruikt  kan worden door verschillende olie- en chemiebedrijven. De installatie van deze ondergrondse verbinding is met uiterste precisie uitgevoerd en aangelegd door een horizontaal gestuurde boring. Een complex en uitdagend civiel project dat op vakkundige wijze is uitgevoerd en voldoet aan zeer hoge veiligheids- en milieueisen. Het bovenstaande laat zien dat de haven naast veel directe werkgelegenheid, zoals in de op-en overslag van natte bulk, ook zorgt voor indirecte werkgelegenheid bij de bouw van nieuwe bedrijvigheid.

leidingverbinding HES hartel tank

Bron: HES International & Visser & Smit Hanab  foto transport-on line

 

Ondertussen in de haven: Breakbulk wordt uitgebreid 

28-04-2020 - Hebben jullie ooit van het woord breakbulk gehoord?  Het betekent alle lading die te groot, te breed, te hoog of te zwaar is om in containers te vervoeren. Rotterdam wil uitgroeien tot dè Breakbulk haven van Europa. Het aantrekken van rederijen is één van de speerpunten om nog meer breakbulklading te binden aan de Rotterdamse haven. Onlangs is er succes behaald, omdat de Engelse reder Mann Lines dit jaar gekozen heeft om ook gebruik te gaan maken van de Rotterdamse haven. Eens per negen dagen meert er een lijndienst in het Distriport in het Botlek gebied aan. Zo komt er een verbinding met andere Noord West-Europese havens, zoals met Turku en Paldiski in Finland. En dat betekent dat er weer nieuwe mogelijkheden worden geopend voor im- en export.

 break

Ondertussen in de haven: Roroschepen varen af en aan

21-04-2020 - Dagelijks varen de roll-on en roll-off schepen of kortweg  roroschepen de Rotterdamse haven in en uit. De naam zegt het al de trailers van vrachtwagens en auto’s ( rollende lading) rijden rechtdoor het schip op- en af via de laadklep. In tegenstelling tot de meeste schepen die van bovenaf verticaal worden geladen en gelost, gaat bij een roroship de lading door de laadklep via de hoofdhelling naar de horizontale dekken. Van bijvoorbeeld de vrachtwagencombinatie wordt meestal alleen de trailer vervoerd, maar niet de truck. Een efficiënte vorm van logistiek, want de vrachtwagenchauffeurs verliezen zo geen tijd met reizen. Ze komen de lading alleen halen en brengen naar het schip. Roroverkeer vindt vooral plaats tussen Europa en Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten.  Het blijft een fascinerend gezicht om uit de buik van het schip al die trailers en nieuwe auto’s naar buiten te zien komen.

RoRo schip - Amaldine

foto autoschip: Danny Cornelissen

Ondertussen in de haven: Uitbreiding windenergie  in de Rotterdamse haven

20-04-2020Op dit moment staat voor 200 Megawatt (MW) aan windturbines in het Rotterdamse havengebied. Dat is zo’n 10 procent van het totale vermogen aan windenergie in Nederland. De Rotterdamse haven werkt er hard aan om een CO2 neutrale haven te worden. Minder gebruik of vervanging van fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas).Daarom wordt ingezet op het gebruik van duurzame energie zoals windenergie, zonne-energie en waterstof en biomassa. Er komen dan ook steeds meer windmolens bij in de Rotterdamse haven. Het staat in de planning dat er in 2020 minimaal 150 Megawatt aan windenergie bijkomt, wat het totaal op zo’n 300 MW brengt. Een van de projecten zie je op de Landtong Rozenburg waar het EIC gevestigd. Hier wordt het windmolenpark vernieuwd en het vermogen uitgebreid. Het aantal windturbines wordt van 10 teruggebracht naar 9. Maar deze nieuwe windmolens  gaan 27 MW stroom opwekken(gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 37.000 huishoudens) – in plaats van de huidige 12 MW. 

windmolenpartk

Ondertussen in de haven: Bouw innovatief opleidingsschip van STC group van start

20-4-2020  Excursiebedrijf en gerenommeerde scheepswerf Concordia Damen is gestart met de bouw van een opleidingsschip voor STC group. Een perfect voorbeeld van de samenwerking tussen onderwijs en de maritieme sector. 

De komende maanden worden gebruikt om het ontwerp verder uit te werken naar een bestek waarin alles helder is vastgelegd. De AB INITIO wordt naar verwachting in 2022 in gebruik genomen. Het schip gaat een belangrijke rol spelen in de opleiding van vmbo-leerlingen en van mbo- en hbo-studenten die bij STC Group een maritieme opleiding volgen.

bron: Havenbedrijf

stc opleidingsschip wordt gebouwd

  
Ondertussen in de haven: Spoorbrug geplaatst bij Theemswegtracé

04-04-2020 In deze bijzondere tijd gaan veel werkzaamheden in de haven door. Zo is onlangs de eerste brug in het Theemswegtracé geplaatst. Indrukwekkend om te zien hoe deze enorme stalen constructie op zijn eindbestemming is geplaatst. De plaatsing van de brug was live te bewonderen via webcams. Heb je gemist? In onderstaande timelapse zie je de plaatsing in 1,5 minuut. De tweede brug wordt geplaatst in het Pinksterweekend en is gelukkig ook weer online live te volgen. 

Filmpje: Paul Martens