De “Hallo Haven Les Box” biedt de mogelijkheid om  op school kennis te maken met de Rotterdamse haven. Het EIC heeft hiervoor online lesmateriaal ontwikkeld dat u in de klas en via afstands-onderwijs kunt gebruiken. Op die manier brengen we de haven naar u toe! Er is een keuze uit twee Lesboxen.

 havenlesbox

Haven Les Box 1 – Lespakket HavenLink.
Leerlingen krijgen hiermee een goed beeld van de Rotterdamse haven en de invloed op hun dagelijkse leefomgeving.


Onderwijsniveau :
onderbouw VMBO en HAVO/VWO

Sluit aan op leerdoelen:

·         Aardrijkskunde

·         Economie

·         Techniek

 

Leerlingen leren:

·         De functie van de haven

·         Activiteiten en werkzaamheden in de haven

·         Het belang van de Rotterdamse haven voor de Nederlandse economie en wereldhandel

·         Verschillende sectoren in de haven

·         Trends en ontwikkelingen over energietransitie en digitalisering

 

Inhoud van de Haven Les Box:

·         Digitaal werkboek met opdrachten

·         Korte duidelijke filmpjes

·         Leesopdracht haven waarin sleutelbegrippen worden behandeld

·         Doe-opdrachten wereldse goederenstromen

·         Havenquiz

De box kan worden aangevuld met:

·         Doe-activiteit – proefje op school

·         Digitaal gesprek met medewerker van bedrijf uit de haven

Haven Lex Box 2 – Ontdek de Rotterdamse haven  – LOB opdrachten
Haven met een grote verscheidenheid aan beroepen als context voor leerlingen om zich te oriënteren op hun talenten en interesses.

Onderwijsniveau:  onderbouw en bovenbouw  VMBO en HAVO/VWO

Doel:

·         Ondersteuning  bij profiel, vervolgopleiding- en beroepskeuze

·         Invulling van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding ( LOB).

·         Opbouwen van het loopbaandossier van uw leerlingen

Leerlingen leren:

·         De functie van de haven en de verschillende sectoren

·         Eigen waarden, kwaliteiten en interesses in relatie tot keuze voor profiel, vervolgopleiding en beroepskeuze

·         De grote verscheidenheid aan beroepen in de Rotterdamse haven en welke opleidingen daarbij aansluiten

 

Inhoud van de Haven Les Box:

·         Digitaal werkboek met LOB-opdrachten en persoonlijk LOB-profiel

·         Korte duidelijke filmpjes

·         Interessestest

·         Havenberoepenwijzer met beroepen,

bijbehorende profielen en vervolg- opleidingen

De box kan worden aangevuld met:

·         Doe-activiteit – proefje op school

·         Digitaal gesprek met medewerker van bedrijf uit de haven


button boek een havenlesbox

Materialen

Kosten

Online lesmateriaal  LOB-werkboekje                                 

€ 3,-- 

Online lesmateriaal HavenLink 

€ 3,--

Online lesmateriaal €3,-- + Coole Shampool  €1,-

€ 4,--

Online lesmateriaal €3,-- + digitaal gesprek medewerker bedrijf  €2,--

€ 5,--

Online lesmateriaal €3,-- + Handgel €2,75                                          

€ 5,75

Online lesmateriaal €3,-- + digitaal gesprek €2,-- +  Coole Shampoo +€1,--

 € 6,--

Online lesmateriaal €3,-- + digitaal gesprek €2,-- + Handgel €2,75= €7,75 met korting €1,--      

€6,75


 

Hoe werkt het?
De uitvoering van HavenLink en van Ontdek de Rotterdamse haven(LOB) nemen ieder minimaal 1 lesuur in beslag. Voor het 2e lesuur kunt u kiezen uit:

  • Digitaal gesprek met een medewerker van een bedrijf in de haven via MS teams of andere software (20 à 30 min). U kunt een voorkeur aangeven voor een sector (Maritiem, Logistiek, Industrie en overige dienstverlening). De leerlingen krijgen een beeld van de verschillende werkzaamheden in het bedrijf, de producten, innovaties en beroeps- en loopbaanmogelijkheden
  • Doe-activiteit proefje Handgel maken in de klas ( 20 min.). Door zelf te doen , ontdekken en ervaren de leerlingen dat het gebruiken van een eindproduct zoals bv. Handgel niet vanzelfsprekend is maar dat er een heel productieproces aan vooraf gaat. Alle materialen , een instructiefilmpje en een docentenhandleiding krijgt u toegestuurd via de Haven Les Box.
  • Doe-activiteit proefje Coole Shampoo maken te gebruiken voor afstandsonderwijs (20 min.) Shampoo gebruiken we dagelijks. Maar weten de leerlingen ook hoe het gemaakt wordt? Dit gaan de leerlingen onderzoeken en ervaren. U krijgt hiervoor geen materialen toegestuurd omdat de leerlingen voor dit proefje alledaagse materialen gebruiken die zij thuis beschikbaar hebben. U krijgt wel een instructiefilmpje en een docentenhandleiding toegestuurd.

Bestellen lesmaterialen en kosten
U kunt het digitale lesmateriaal LOB en HavenLink afzonderlijk bestellen. Het digitale gesprek met een bedrijf en de proefjes kunnen alleen in combinatie met het lesmateriaal besteld worden. Reden is dat het lesmateriaal de noodzakelijke informatie biedt voor leerlingen om tot een goed inhoudelijk gesprek met een medewerker van een bedrijf te komen. En dat geldt ook voor de proefjes.

Kort voorafgaand dat u de lesmaterialen gaat gebruiken, neemt EIC contact met u op over het definitieve leerlingaantal. Op basis hiervan verstuurt EIC voorafgaand aan verzending van de materialen u een factuur. Tevens ontvangt u een bericht wanneer de lesmaterialen per post aan u zijn verzonden. Wilt u een inkijkje in het werkboek, klik hier.

Wil u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.