Op speelse wijze kennismaken

In het EIC kunnen leerlingen en studenten een bezoek brengen aan de Havenexpositie.

De deelnemers worden door middel van een app over de tentoonstelling geleid. Zo maken ze kennis met de verschillende sectoren, werkzaamheden en beroepen in de haven. Dit gebeurt op een speelse en interactieve wijze door middel van simulaties, games en presentaties.

De expositie heeft ruim 30 onderdelen die in het teken staan van de maritieme, logistieke en industriële sectoren. Daarnaast zijn er ook enkele onderdelen die in het teken staan van veiligheid, energie en milieu.

Sectoren

De EIC Havenexpositie is onderverdeeld in drie sectoren: industrie, maritiem en logistiek. Als bezoeker wordt het zo duidelijk uit welke sectoren de Rotterdamse haven bestaat en welke werkzaamheden er in de haven plaatsvinden.

Maritiem: deze sector regelt o.a. de veilige begeleiding van de scheepvaart, het bouwen en repareren van schepen en het aanleggen van havens en dijken. Ook offshore hoort in deze sector.

Logistiek: deze sector regelt het vervoer van alle goederen die komen en gaan in de Rotterdamse haven.

Industrie: deze sector maakt en bewerkt producten en grondstoffen. De raffinaderijen maken van olie benzine. De petrochemische fabrieken maken grondstoffen of halffabricaten. Ook duurzaam produceren van energie valt onder deze sector.

Daarnaast is er aandacht voor de beroepen en kennisgebieden die ondersteunend zijn aan de kernsectoren.

Web app

Deelnemers worden door middel van de EIC-app over de Havenexpositie geleid. Daar beantwoorden zij, op basis van het onderwijsniveau, vragen over de verschillende sectoren. Op de vragen krijgen ze directe feedback om het leerrendement te verhogen.

Achteraf ontvangen docent/begeleider en deelnemers de resultaten per email. Met dit instrument sluiten we aan op de belevingswereld van de verschillende deelnemers en leren zij op hun eigen onderwijsniveau over de verschillende sectoren in Rotterdamse haven.

Op de Havenexpositie is van alles te zien over de verschillende sectoren.

Naast de vele foto`s en video`s over de haven, dompelen we de deelnemer onder in een Virtual Reality experience.

Door een VR-bril op te zetten wordt de nieuwste techniek op havengebied zichtbaar. Zo krijg je uitleg over een hybride patrouilleschip en krijg je te zien hoe zelfvarende schepen in de toekomst de zeeën zullen bevaren.

De zintuigen van de deelnemers worden ook geprikkeld op de Havenexpositie.

De meldkamer van de DCMR houdt alle e-noses in de gaten. Wanneer veranderingen in de luchtsamenstelling worden waargenomen moet worden onderzocht of dit schadelijk is voor het mens en milieu.

Doen en ervaren vinden veel deelnemers leuk. In de verschillende spellen moet je bijvoorbeeld een binnenvaart schip veilig door een sluis loodsen, er is een politieboot waar je mee door de haven kan varen en een heftruck spel waarin je het tegen elkaar opneemt om te bepalen wie het snelst een vrachtwagen kan lossen.

Door het spelen van verschillende simulaties ontdek je ook hoe een chemische raffinaderij werkt en ervaar je het proces van grondstof tot eindproduct.