Via de havenprogramma’s maken leerlingen en studenten kennis met de verschillende havensectoren, beroepen en opleidingen. De Rotterdamse haven dient als context voor jongeren om hun talenten te ontdekken. Het gaat om een doorgaande educatieve voorlichtingslijn met samenhangende activiteiten op school, excursies naar de haven, het EIC, bedrijven en verwerking met afsluitende opdrachten.

De haven biedt goede loopbaanperspectieven voor jongeren met een grote diversiteit is aan beroepsmogelijkheden. Denk hierbij aan functies in de sectoren maritiem, logistiek & transport, industrie, techniek en energie en overige sectoren zoals ICT, veiligheid/milieu en zakelijke dienstverlening. Bovendien ontstaan er ook allerlei nieuwe functies die kansen bieden voor jongeren. Het gaat daarbij om onder meer transitievraagstukken waar de Rotterdamse haven mee te maken heeft op het gebied van energie, duurzaamheid, automatisering en robotisering.

Het havenprogramma bestaat uit 3 opeenvolgende fases:

PVA 2 pijlen

Hieronder vertellen wij u graag meer over de mogelijke programma’s. Neem contact met onze medewerkers op om het programma op maat samen te stellen. Naast de reguliere educatieve havenprogramma’s organiseren wij in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en overheid projecten voor verschillende onderwijs-doelgroepen.

Primair Onderwijs (bovenbouw)

De inhoud van dit programma richt zich naast het op een speelse wijze ontdekken en beleven van de haven, ook op wereldoriëntatie, loopbaan oriëntatie, Wetenschap & Technologie (W&T) en vergroting woordenschat. Als docent heeft u de mogelijkheid om een reguliere excursie te boeken. Deze vindt plaats bij het EIC en op de Landtong. Voor scholen in de regio Rotterdam Rijnmond bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het programma Port Rangers. Bekijk ons beschikbare lesmateriaal.

 

Voortgezet onderwijs onderbouw (vmbo, havo, vwo, gymnasium)

De inhoud van deze programma’s richt zich op een brede kennismaking met sectoren, werkzaamheden en beroepen. Het programma sluit aan bij Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB), profiel- of sectorkeuze en diverse vakken zoals bv. aardrijkskunde en economie. Bekijk ons beschikbare lesmateriaal.

 

Voortgezet onderwijs bovenbouw (vmbo, havo, vwo, gymnasium)

De inhoud van deze programma’s richten zich op verdiepende kennis over sectoren, werkzaamheden, beroepen en opleidingen. Het programma en lesmateriaal sluiten aan bij de verschillende vakken en gaan dieper in op thema’s en begrippen zoals o.a. wereldeconomie en globalisering, energie en duurzaamheid en transities in de haven. Bovendien ondersteunt het programma de keuze voor vervolgopleidingen. Bekijk ons beschikbare lesmateriaal.

 

MBO, HBO en WO

De inhoud van deze programma’s wordt samengesteld in aansluiting op specifieke opleidingen en studie onderdelen. Het programma gaat qua informatie dieper in op actuele feiten, verbanden, vraagstukken en cijfers. De samenhang tussen ketens en sectoren, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Thema’s en begrippen kunnen hierbij worden uitgewerkt. Denk bv aan: bereikbaarheid, technologische innovatie, automatisering, efficiency van logistieke processen, bedrijfsvoering, duurzame energieopwekking, veiligheid, globalisering, arbeidsmarkt en werkgelegenheid in de haven. Bekijk ons beschikbare lesmateriaal.