Container Exchange Route (CER) Rotterdam 2020

The Future is now!

De haven van Rotterdam grossiert in grote getallen, of het nu gaat om tonnen overslag of aantallen scheepsbewegingen. Kwantiteit geeft echter geen garantie voor de toekomst. Als we in de toekomst onze sterke concurrentiepositie vast willen houden, zullen we de slimste moeten zijn.

Nieuw hybride patrouillevaartuig RPA 8 voor duurzame haven

RPA 8, de eerste van een nieuwe generatie patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf Rotterdam. Met als belangrijkste vernieuwing: een hybride aandrijving (geschikt voor diesel én elektriciteit), dus beter voor het milieu.

Maasvlakte / Europoort in 4K | Drone video

De Maasvlakte is een groot industriegebied dat is aangelegd in de Maasmonding. De vlakte ligt direct aan de Noordzee, maakt deel uit van de Rotterdamse haven en behoort tot de gemeente Rotterdam.

Digitalisering in de Rotterdamse haven

Rotterdam is de grootste haven van Europa en een toonaangevende haven in de wereld. Digitalisering zal van zeezijde tot in het achterland vrijwel alle activiteiten in de hele keten en dus ook in de haven ingrijpend transformeren.

Mobile E-nose

Twee patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf Rotterdam hebben een elektronische neus (e-nose) aan boord. Hiermee worden tijdig hinderlijke of gevaarlijke gassen opgespoord. Op land staan er meer dan 250 e-noses in de haven.

Port of Rotterdam

Bekijk deze video om in minder dan 3 minuten een beeld te krijgen van de Rotterdamse Haven en de mensen die er werken.

Aanleg Tweede Maasvlakte

Datavisualisatie voor Nederland van Boven. In 2008 is er begonnen met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. In totaal hebben 11 baggerschepen 240. 000. 000 kubieke meter zand opgespoten om de haven van Rotterdam verder uit te breiden en toegankelijk te maken voor de allergrootste schepen.

Broekman Logistics

Europa's grootste haven: Feiten en cijfers haven Rotterdam

Feiten & cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam over de Rotterdamse haven.