PWSDe Rotterdamse haven is de grootste van Europa en een haven van wereldniveau. Voor nu en in de toekomst wil de haven de slimste, meest duurzame en de best bereikbare haven van Europa zijn. De Nederlandse Maritieme sector staat wereldwijd bekend als een belangwekkende sector waar veel innovatie plaatsvindt. Er zijn dus volop vraagstukken waarvoor oplossingen voor bedacht moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, robotisering, energietransitie, technologie, economie en arbeidsmarkt. Door een profielwerkstuk over de Rotterdamse haven te maken, worden leerlingen uitgedaagd om mee te denken over deze actuele maatschappelijke relevante vraagstukken. Gerelateerd aan de verschillende profielen in het voortgezet onderwijs zijn er voldoende aanknopingspunten voor onderzoeksvragen. Bovendien komen ze in aanraking met de dynamische werelden van Maritime & Mainport en de vele mogelijkheden er te werken. In deze sectoren zijn er goede loopbaanperspectieven. Maritime & Mainport Profielwerkstukkenwedstrijd. www.profielwerkstukkenwedstrijd.nl

Leerlingen kunnen ook deelnemen aan de Profielwerkstukkenwedstrijd. Dan verkennen ze niet alleen boeiende en actuele onderwerpen binnen de maritieme wereld en de haven en industrie, maar kunnen ze ook in de prijzen vallen. De wedstrijd wordt in 2021-2022 voor de vijfde keer georganiseerd. De organisatie is in handen van Watertalent en het EIC. 

 

Samenwerkingspartners Watertalent, EIC Mainport Rotterdam, NISS (het Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw) en NMT (Netherlands Maritime Technology) willen scholieren inspireren om aan de slag te gaan met een maritiem of haven gerelateerd vraagstuk voor hun profielwerkstuk. Scholieren die de uitdaging aangaan kunnen kiezen uit drie maritieme onderwerpen: Winnen op zee, Slim en veilig varen en Schone schepen of drie mainport onderwerpen: Innovaties in de logistiek, Energietransitie in de haven en Haveneconomie nieuwe stijl.

Voor de Mainport onderwerpen kunnen de leerlingen ook gebruik maken van readers

De beste drie profielwerkstukken in elke categorie (Maritiem of Mainport) ontvangen een geldbedrag van €750,- (3e prijs), €1.250,- (2e prijs) of €2.000,- (1e prijs). In totaal zijn er dit schooljaar dus zes prijzen. De Maritieme prijzen worden jaarlijks mogelijk gemaakt door het NISS. De Mainport prijzen worden mogelijk gemaakt door EIC Mainport Rotterdam en Watertalent i.s.m. het havenbedrijfsleven.

 Deelnemende scholieren kunnen met hun inhoudelijke vragen over hun profielwerkstuk tussentijds terecht bij o.a. studenten Maritieme Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Verder kunnen scholieren zich aanmelden voor het Meet your Peers evenement, waar scholieren in contact komen met interessante bedrijven en studenten (datum nog nader te bepalen).

Gezien de huidige crisis rondom het coronavirus wordt gekeken hoe de scholieren zo goed mogelijk digitaal begeleid kunnen worden tijdens deze wedstrijd.

Inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakkundige jury.

Watertalent neemt de projectcoördinatie op zich en zorgt voor voldoende mensen uit de praktijk die de scholieren ondersteuning bieden bij het schrijven van hun profielwerkstuk. EIC zorgt voor de samenstelling van de jury en de inhoudelijke beoordeling van de profielwerkstukken.

 Thema 1: Innovaties in de logistiek

Om op logistiek gebied de slimste haven van de wereld te zijn, moet gebruik gemaakt worden van de nieuwste technologieën.

Rotterdam is een haven van wereldniveau en het logistieke knooppunt van Europa. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt via de haven van Rotterdam vervoerd (bv. je sportschoenen, mobieltje, of make-up). Logistiek is een verzamelterm voor alles wat komt kijken bij het organiseren, plannen, afhandelen en vervoeren van goederen. Om op dit gebied de slimste haven van de wereld te zijn, moet gebruik gemaakt worden van de nieuwste technologieën, zoals blockchain technologie, 3d-printing, robotisering of “truckplatooning”. Het is belangrijk om deze technieken in een groter geheel te bekijken, want binnen de logistiek hangt alles met elkaar samen.

Voorbeeldvragen: Wat zijn de voor- en nadelen van blockchain technologie voor het logistieke proces? Kan 3D-printing de logistiek in de Rotterdamse haven verbeteren? Hoe wordt “truckplatooning” efficiënt ingezet en aan welke eisen moeten deze vrachtwagens voldoen? Hoe kunnen robots worden ingezet op containerterminals en in distributiecentra?

Download hier de reader en help uw leerlingen op weg

Logistiek havovwo

Thema 2: Energietransitie in de haven

Om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, zijn er voor de industrie, het transport en de logistiek nieuwe technologieën nodig.  

De Rotterdamse haven is heel belangrijk voor de Nederlandse economie en welvaart. Maar milieu en natuur zijn dat ook. Daarom wil de haven een schone en groene haven zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De Rotterdamse haven is volop bezig met energietransitie. Het is belangrijk om nieuwe technologieen te vinden voor de industrie, het transport en de logistiek, om een CO2 neutrale haven te worden en concurrerend te blijven. Het staat hoog op de havenagenda om op een andere manier met energie om te gaan, door te verminderen, te vervangen of  te hergebruiken. Het is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Denk jij mee in de oplossing ervan?

Voorbeeldvragen: Wat zijn alternatieven voor fossiele brandstoffen en aan welke eisen moeten die voldoen? Hoe kan restwarmte uit de industrie een energiebron zijn voor andere bedrijven en gebruikers? Helpt invoering van CO2 belasting om uitstoot van CO2 te verminderen?

Download hier de reader en help uw leerlingen op weg

Energie transitie havovwo

Thema 3: Haveneconomie nieuwe stijl

Technische en logistieke innovaties hebben gevolgen voor bedrijven, werknemers en inwoners in het havengebied. Er komen nieuwe producten, diensten, banen en werkplekken.

De Rotterdamse haven is volop in transitie, de veranderingen zijn all over! De haven wil de sterke internationale concurrentiepositie behouden en versterken. Dit kan gevolgen hebben voor hoe de haven er over 10 jaar uit ziet, maar het heeft ook impact op de producten en diensten die in de toekomst aangeboden worden en op de inhoud van het werk. Misschien zijn er wel hele andere bedrijven die van de haven gebruik maken. Bovendien vraagt die veranderde slimme haven steeds meer van werknemers en van hun kennis en kwaliteiten. Zo kan hun werkweek er in de toekomst heel anders uit  gaan zien. En misschien doen ze dat werk wel vanuit de stad in plaats vanuit de haven zelf.

Voorbeeldvragen: Welke nieuwe producten en diensten kunnen bedrijven in de Rotterdamse haven gaan aanbieden? Komt er verandering en verschuiving van werkgelegenheid en wat zijn gevolgen voor de werknemers en inwoners in het havengebied? Hoe werken mensen in de haven van de toekomst?

Voor dit thema kunnen uw leerlingen bovenstaande readers gebruiken en de economische kant onderzoeken