LOGO Energietransitie

De Rotterdamse haven is volop bezig met de energietransitie. Een belangrijk thema want de haven wil een duurzame en schone haven zijn, die bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom wordt ingezet op verminderen, vervangen en hergebruik van (energie)bronnen en producten. Concreet gaat het bijvoorbeeld om restwarmte van de industrie die wordt gebruikt om huizen te verwarmen, drijvende zonnepanelen, uitbreiding van windenergie, hybride scheepsmotoren, ledverlichting in openbare ruimte en hergebruik van CO2 voor groei van gewassen in de kassen.

Van scholen krijgen wij regelmatig vragen over energietransitie in de haven. Daarom hebben we in ons haven programma een nieuw onderdeel opgenomen: De energieroute. Naast algemene informatie over de haven wordt hierin extra aandacht besteed aan energietransitie. De doelgroepen waar de energieroute zich op richt zijn: Onderbouw Voortgezet Onderwijs (vmbo, havo, vwo). Hiervoor is lesmateriaal beschikbaar. Voor de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs  (vmbo, havo, vwo) kunnen wij samen met u een programma samenstellen. Voor het mbo/hbo/wo is ook lesmateriaal beschikbaar.

Doel van de energieroute is leerlingen bewust te maken van het belang van energietransitie in de haven en in hun eigen leefwereld.

Inhoudelijk gaat het over:

 • Wat is energietransitie en waarom is dat nodig?
 • Wat gebeurt er allemaal op het gebied van energietransitie bij bedrijven in de haven?
 • De verschillende onderdelen van de energieketen/energietransitie: bronnen-productie-transport-gebruik-afval/reststromen en voorbeelden van energietransitie: vervangen, verminderen, hergebruik en recyclen
 • Informatie over beroepen en hoe die bijdragen aan energietransitie
 • Leerlingen aan het denken zetten wat er volgens hen moet gebeuren om de haven schoon en duurzaam te maken en zelf bij te dragen aan duurzaam energiegebruik thuis en op school.

U kunt een keuze maken uit de volgende onderdelen:

 • Lesmateriaal 

  Een docentenhandleiding, video`s en bijbehorende lesmaterialen. De les kunt u zelf op school geven, of als uw school in de regio Groot Rijnmond gevestigd is, via ons een gastdocent aanvragen. Voor scholen van buiten de regio, kunnen wij ook een gastles op het EIC organiseren. U kunt het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs hier downloaden, voor mbo/hbo/wo kunt u het lesmateriaal hier downloaden.

 • Energieroute
  Onder begeleiding van een EIC-gids, vindt een rondtoer door de haven plaats waarbij de stand van zaken rond energietransitie in de Rotterdamse haven in beeld wordt gebracht. Ook worden 1 à 2 bedrijven bezocht waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan dit thema. 
 • Bezoek aan de Havenexpositie 
  De leerlingen worden in het EIC door middel van een app over de tentoonstelling geleid. Er zijn diverse onderdelen van de tentoonstelling geselecteerd die in het teken staan van de energie.
 • Doe-activiteiten in het Technolab 
  Jongeren gaan zelf aan de slag met de energieopdracht “de Qmod”. Hierbij wordt gewerkt met andere energiebronnen zoals wind, zon en water.
 • Vervolg lesmateriaal 
  Op school kunt u met uw leerlingen nog verder aan de slag met energietransitie.

De kosten van de excursie, inclusief een havengids en het bezoek aan de EIC – havenexpositie bedragen € 8,75 per deelnemer voor een dagprogramma en € 5,75 per deelnemer voor een halve dag, exclusief busvervoer. De doe-activiteit in het EIC-technolab kost vanaf € 1,25 per deelnemer.
Vraag hieronder direct een excursie aan via het aanvraagformulier. Bij de vraag "Welke voorbereiding en verwerking vind er plaats op school"? vult u “Energieroute” in.

button inschrijven

Het programma is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Zuid-Holland, EIC, Noorderwind en Bewustwijzer.
Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs Energy Forum verlenen hun medewerking aan dit project.