LOGO McPort2

In samenwerking met bedrijven en mbo, hbo en wo opleidingen organiseren we jaarlijks het McPort Event in het EIC-gebouw in Rozenburg. Leerlingen uit de bovenbouw van vmbo/havo/vwo uit de regio Rotterdam-Rijnmond bezoeken de Rotterdamse haven om zich te oriënteren op een vervolgopleiding of hun toekomstige beroep. Belangrijk voor leerlingen, bedrijven en scholen, want de verwachting is dat de vraag naar goed opgeleid personeel in de haven de komende jaren toeneemt. 

Centraal staat het brede scala aan beroepen en opleidingen dat haven en industrie hebben te bieden aan jongeren die zich oriënteren op hun toekomstige vervolgopleiding en beroep (LOB). Het evenement is daarom speciaal voor leerlingen vanuit de bovenbouw vmbo leerjaar 4, havo leerjaar 4 & 5 en vwo leerjaar 4, 5 & 6. Bij het EIC Mainport kunnen de leerlingen die dag als klas deelnemen aan verschillende activiteiten. Het betreft een doorlopend programma leerlingen verblijven 2,5 uur op het evenement. Het event bestaat uit twee dagen de eerste dag is ingericht voor vmbo leerlingen en op dag twee is het programma geschikt voor havo en vwo. 

<

 Programmaonderdelen 

 • Gastles
  Ter voorbereiding op het evenement gaan gastdocenten op bezoek op school om leerlingen te vertellen over het belang van de Rotterdamse haven. Ook worden er vragen voorbereid om tijdens McPort te stellen aan medewerkers van bedrijven en opleidingen. 
 • Bezoek aan de Havenexpositie
  De leerlingen worden door middel van een app over de tentoonstelling geleid. Er zijn diverse onderdelen van de tentoonstelling geselecteerd die in het teken staan van de verschillende sectoren Maritiem, Industrie en Logistiek.
 • Bezoek aan de Beroepen Challenge 
  Door middel van een quiz of een dialoog laten we leerlingen nadenken over hun loopbaanmogelijkheden en toekomstperspectief in de Rotterdamse haven. 
 • Bezoek aan de Beroepen- en opleidingenmarkt
  Hierbij zijn ca. 15 bedrijven uit de haven en industrie en de mbo, hbo en wo opleidingen aanwezig. Leerlingen kunnen met hun vragen over werkzaamheden, beroepen en opleidingen terecht bij de medewerkers van bedrijven en bij docenten/voorlichters of studenten van de mbo en hbo- opleidingen.
 • Doe-activiteiten
  De leerlingen gaan actief aan de slag met opdrachten in de techniek, chemie en logistiek. Ieder jaar hebben we verschillende activiteiten bijvoorbeeld 3d printen, programmeren van een zelf rijdende auto maar ook een quiz of het maken van haargel.

Aan dit event kunnen maximaal 1000 leerlingen uit de regio Groot Rijnmond/Drechtsteden deelnemen. Deelname is gratis. Sponsoring vindt plaats via het havenbedrijfsleven. Daardoor is het busvervoer gratis tussen uw school en het EIC. U kunt per school deelnemen met maximaal 2 groepen van 25 leerlingen en 2 begeleiders (één bus).

Dit event is bedoeld om de leerlingen te stimuleren om serieus na te denken over hun talenten en hun mogelijke toekomst in de Rotterdamse haven! Het Mcport Event vind dit jaar plaats op woensdag 17 en donderdag 18 november 2021. 

Criteria voor deelname zijn:

 • Groot-Rijnmond / Drechtsteden 
 • vmbo kader of hoger (leerjaar 4) 
 • havo (leerjaar 4 of 5)
 • vwo (leerjaar 5 of 6)
 • verplichte gastles
 • 1 of 2 groepen van minimaal 25 leerlingen per school (maximaal 50 leerlingen)

button inschrijven

 Op de vmbo dag van 17 november is het maximaal aantal deelnemers bereikt. Bij inschrijving zal uw school op de reservelijst worden geplaatst

 

Voor meer informatie:

Laurent van Luik
L.vanluik@eic-mainport.nl
0181- 29 60 27