LOGO NPRZ

Ken je stad, ken je haven!

Voortgezet Onderwijs (VO) -Leerlingen in Rotterdam Zuid kunnen vanaf 2018 kennismaken met de Rotterdamse haven en de vele mogelijkheden om er te werken. De Rotterdamse haven is van groot belang voor de Nederlandse economie en is een haven van wereldklasse. Veel jongeren hebben nog geen beeld van de Rotterdamse haven, terwijl de loopbaanperspectieven in de haven goed zijn. Het Havenprogramma VO wordt scholen in Rotterdam Zuid die betrokken zijn bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid in 2018 en 2019 kosteloos aangeboden, inclusief het busvervoer. Het gaat per jaar om één leerjaar voor één onderwijstype. Nationaal Programma Rotterdam Zuid maakt dit programma mogelijk. EIC Mainport Rotterdam, het educatief informatie centrum van de haven, organiseert het programma en voert het uit samen met de scholen.

Het “Havenprogramma Voortgezet Onderwijs (VO)” ondersteunt leerlingen bij het maken van hun profiel- en sectorkeuze en de keuze voor vervolgopleidingen en banen. De haven dient daarbij als context voor leerlingen om hun talenten te ontdekken en om een bewuste opleidings- en beroepskeuze te maken (LOB). Ook sluit het programma goed aan op de vakken aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, techniek en technologie.

 Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Voorbereiding op school (lesmaterialen voor de onderbouw en de bovenbouw leerlingen zijn beschikbaar)
  • Havenexcursie
  • Afronding op school

Tijdens het havenprogramma maken de leerlingen kennis met de dynamiek en veelzijdigheid van de Rotterdamse haven. Ze gaan op bezoek bij verschillende bedrijven, maken kennis met de medewerkers en de werkzaamheden. Bij het EIC maken ze met gebruik van een app en interactieve games kennis met de verschillende sectoren in de haven. Bovendien kunnen ze actief aan de slag met opdrachten in het chemie- of technolab.

Vraag hieronder direct een excursie aan via het aanvraagformulier. Bij de vraag "Welke voorbereiding en verwerking vind er plaats op school"? vult u “Project Havenprogramma VO” in.

Criteria voor deelname zijn

  • Rotterdam-Zuid postcode (3071 tot 3081)
  • Voortgezet onderwijs alle leerjaren en niveau`s
  • Leerlingen zijn verplicht om vanaf 14 jaar om ID gegevens twee weken voor het bezoek te verstrekken ( dit i.v.m. strikte veiligheidsprotocollen bij de bedrijven)
  • Voor vragen over de AVG verwijzen wij u graag door naar het EIC Privacy beleid.

button inschrijven

Voor meer informatie:

Frits Luijten
f.luijten@eic-mainport.nl
0181- 29 60 29 of 06-54781574